YAS Bilgi Sistemi

TTürkiye'nin su konusundaki önemli kurumlarından birisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (suyonetimi.ormansu.gov.tr) bünyesinde yürütülmekte olan ve havza bazında yürütülen Yeraltı Suyu (YAS) Kütleleri belirlenmesi projeleri kapsamındaki YAS Veritabanı ve Web Uygulaması geliştirme işlerinin tamamı şirketimiz tarafından alt yüklenici olarak yürütülmektedir. Projelerimiz aşağıdaki havzalar kapsamında devam etmektedir.

  • Akarçay Havzası
  • Gediz Havzası
  • Sakarya Havzası

  • Proje kapsamında bahsi geçen havzalardan ortaya çıkan Yeraltı Suyu Kütleleri ve bunlar ile ilgili diğer Coğrafi sonuçların gösterilmesi hedeflenmektedir. Mevcut durumda şirketimiz tarafından geliştirilen ExtMap Coğrafi Veri Gösterim Altyapısı üzerinde proje kurgulanmaktadır. Projenin genel mimarisi ESRI teknolojileri üzerine kuruludur. Oracle 11g veritabanı üzerinde ArcSDE kurularak Coğrafi veritabanı hazırlanmıştır. Verinin sunulması için ArcGIS Server ve ASP.NET kullanılmaktadır. REST tabanlı servis mimarisi ile ölçeklendirilebilir bir altyapı kurulmuştur.

    Proje ile coğrafi ortamda hazırlanan veriler sisteme aktarılarak YAS Kütlerine ve bu kütleler ile ilgili baskı, etki ve risk haritalarına anlık olarak ulaşılması mümkün duruma gelmiştir. Ayrıca proje kapsamında kütleleri temsilen izlemesi yapılan kalite ve miktar noktaları da sistemde tutularak ilgili metinsel veriler ile ilişkileri kurulmuştur. Böylelikle bu noktaların kalite ve miktar durumları hem grafiksel olarak hem de harita üzerinde tematik olarak izlenebilmektedir.

    Bu özelliklere ek olarak havza bazında uygun parametreler için Doğal Arka Plan (DAP) hesabının yapılması ve bununla ilişkili olarak parametre bazında limitlerin belirlenmesi de otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca baskı, etki ve risk haritaları güncellenen verilere göre yeniden hesaplanabilmektedir.

    Ekran Görüntüleri :