Taşkın Bilgi Sistemi

TTürkiye'nin su konusundaki önemli kurumlarından birisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (suyonetimi.ormansu.gov.tr) bünyesinde yürütülmekte olan ve havza bazında yürütülen Taşkın Yönetim Planları kapsamındaki Taşkın Veritabanı ve Web Uygulaması geliştirme işleri şirketimiz tarafından alt yüklenici olarak yürütülmektedir.

Proje kapsamında bahsi geçen havzalardan ortaya çıkan Taşkın Tehlike ve Risk Haritaları ve diğer Coğrafi sonuçların gösterilmesi hedeflenmektedir. Mevcut durumda şirketimiz tarafından geliştirilen ExtMap Coğrafi Veri Gösterim Altyapısı üzerinde proje kurgulanmaktadır. Projenin genel mimarisi ESRI teknolojileri üzerine kuruludur. Oracle 11g veritabanı üzerinde ArcSDE kurularak Coğrafi veritabanı hazırlanmıştır. Verinin sunulması için ArcGIS Server ve ASP.NET kullanılmaktadır. REST tabanlı servis mimarisi ile ölçeklendirilebilir bir altyapı kurulmuştur.

Proje ile coğrafi ortamda hazırlanan veriler sisteme aktarılarak taşkın tehlike ve risk haritalarının anlık olarak ulaşılması mümkün duruma gelmiştir. Proje ile 50, 100 ve 500 yıllık taşkın tekerrür debilerine göre hesaplanan tehlike ve risk haritaları altında kalan önemli noktalar ve nüfus sayıları web ortamında anlık olarak hesaplanabilir hale gelmiştir.

Taşkın tehlike ve risk harilarının gösterilmesi ve sorgulanmasına ek olarak seçili alanların 3 Boyutlu olarak WebGL teknolojisi ile tarayıcı üzerinde herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan gösterilebilmesi sağlanmaktadır. Bu özelliklere ek olarak taşkın anında dinamik olarak oluşturulan tahliye haritaları da proje kapsamında geliştirilmektedir.

Ekran Görüntüleri :