Kuraklık Bilgi Sistemi

TTürkiye'nin su konusundaki önemli kurumlarından birisi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (suyonetimi.ormansu.gov.tr) bünyesinde yürütülmekte olan ve havza bazında yürütülen Kuraklık Yönetim Planları kapsamındaki Kuraklık Veritabanı ve Web Uygulaması geliştirme işlerinin tamamı şirketimiz tarafından alt yüklenici olarak yürütülmektedir. İlk etapta Akarçay Havzası ile başlayan projelerimiz sonraki dönemde diğer havzalar ile devam etmektedir.

Proje kapsamında bahsi geçen havzalardan ortaya çıkan Kuraklık İndisleri ve diğer Coğrafi sonuçların gösterilmesi hedeflenmektedir. Mevcut durumda şirketimiz tarafından geliştirilen ExtMap Coğrafi Veri Gösterim Altyapısı üzerinde proje kurgulanmaktadır. Projenin genel mimarisi ESRI teknolojileri üzerine kuruludur. Oracle 11g veritabanı üzerinde ArcSDE kurularak Coğrafi veritabanı hazırlanmıştır. Verinin sunulması için ArcGIS Server ve ASP.NET kullanılmaktadır. REST tabanlı servis mimarisi ile ölçeklendirilebilir bir altyapı kurulmuştur.

Proje ile meteorolojik ve hidrolojik veriler sisteme alınarak SPI, Palmer, SPEI, PNPI, Deciles, SRI, SGI, SRSI gibi farklı kuraklık indisleri otomatik olarak hesaplanabilir duruma getirilmiştir. Nokta bazında hesaplanan bu indisler IDW, Krigging benzeri interpolasyon teknikleri ile tüm ülkeye dağıtılarak Türkiye'nin kuraklık haritalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Kuraklık haritalarının oluşturulmasına ek olarak indislerin ve meteorolojik verilerin sorgulanması ve çıktılarının alınması gibi ek özellikler de yazılım ile sunulmaktadır. Bu özelliklere ek olarak raporlama ve animasyon oluşturma gibi farklı geliştirmeler de proje kapsamında yapılmaktadır.

Ekran Görüntüleri :