Mekansal Lab

İller - Vektörel Gösterim

Türkiye'deki illerin vektörel bazda tematik olarak gösterimi. Aynı zamanda interaktivite de bulunmaktadır. Ayrıca veri olarak yeni bir teknoloji olan TopoJSON kullanılmaktadır.

İller - Hareketli Gösterim

Türkiye'deki illerin hareketli olarak gösterimi. İllerin lastik ile bağlanmış gibi hareketli şekilde hareket etmesi sağlanmaktadır. Veri olarak GeoJSON kullanılmaktadır.

Üsküdar Belediyesi - 2.5 Boyutlu Binalar

Üsküdar Belediyesi sınırları içerisindeki binaların 2.5 Boyut olarak adlandırılan perspektifsel gösterimi. Demo kapsamında HTML5'in Canvas elemanı kullanıldığı için yeni nesil tarayıcılarda çalışmaktadır.

Üsküdar Belediyesi - 3 Boyutlu Binalar

Üsküdar Belediyesi sınırları içerisindeki binaların Google Earth Plugin üzerinde 3 Boyutlu olarak gösterimi.